Caimacan Klára
Igazgató
E-mail küldése
(elhagyható)

matematika és fizika szakos tanár, hitoktató

szül. Varga Klára (1957) – Zimándiújfalu (Románia)

család: 3 gyermek (2 lány, 1 fiú)

végzettségeim:
1980. Temesvári Tudományegyetem fizikus, középiskolai tanár
1998. Egyházmegyei Teológiai Tanfolyam
2000. Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika szak
2006. Szegedi Egyetem – közoktatás vezető

30 éve tanítok matematikát, fizikát majd hittant. (Arad, Dombegyház, Békéscsaba)
1995-től a békéscsabai Katolikus Iskolában.
1997-től igazgatóhelyettes; 1998-tól igazgató.

Pedagógiai hitvallás: ,,Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország” - (Kodály Zoltán)