2023. szeptember 27. szerda - Adalbert napja van - holnap Vencel napja lesz.


Katus tanitoneni 2022

dr. Kocsisné Havasi Katalin vagyok, a jövő évi 1. osztály egyik tanító nénije. Elsődleges feladatomnak tekintem, hogy  a nevelésünkre bízott gyerekek személyisége harmonikusan  fejlődjön és olyan tudás birtokába jussanak, amely tartósan és megalapozottan segíti beilleszkedésüket a világba, hogy ott  jól érezhessék magukat. Tudjanak szóba állni másokkal, kifejezni magukat, s találják meg a helyüket. 20 év múlva a mai gyerekeket normális, kiegyensúlyozott felnőttnek szeretném látni, ami talán a legnagyobb feladat.
Olyanok sokan vannak, akik kiválóan értenek valamihez, de nem ez a lényeg, hanem az emberség. Ha ez stabil, akkor a különféle képességek megtalálják a helyüket. A szeretetre épülő nevelésben hiszek. Fontos feladatomnak tekintem az alapvető keresztény értékek közvetítését: őszinteség, becsület, türelem, kitartás, tisztelet, fegyelem, törődés. Szeretetteljes, családias légkört igyekszem kialakítani az osztályban és a játékosságra épülő tanórákra törekszem.
Amikor kicsi voltam, és megkérdezték, mi akarok lenni, sok minden eszembe jutott: de igazából a válaszom az volt: gyerek. Mert gyereknek lenni jó, biztonságos környezetben a kisgyerek jól érzi magát. Én ilyen iskolában hiszek.

 

Kriszti tanitoneni 2022

Susánszkiné Szugyiczki Krisztina vagyok. Tizenkét éve tanítok a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskolában német nyelvet, környezetismeret, rajz, technika, és ének-zene tantárgyakat, emellett napközis nevelőként dolgozom. Iskolánkban az idegen nyelv tanítása második osztályban kezdődik, sok dallal, verssel, játékkal, mozgásos feladatokkal. Célom, hogy jókedvűen, örömmel sajátítsák el a nyelv alapjait, megszeressék azt.  
Nagy örömmel és izgalommal várom a leendő első osztályosokat és azon leszek, hogy az óvodából az iskolába történő átmenetet megkönnyítsem a számukra, hogy bátran és örömmel eligazodjanak az iskola világában. Az első évek benyomásai rendkívül fontosak, meghatározhatják a gyermek iskolához, tanuláshoz való viszonyát. Ezért törekszem dicsérettel, pozitív megerősítéssel és sok játékkal ösztönözni a gyerekeket a jobb eredmény elérésére.
A tudás mellet fontos, hogy érezzék a szeretetet, az elfogadást és ezt ők is tovább tudják adni.