2024. június 20. csütörtök - Rafael napja van - holnap Alajos, Leila napja lesz.


Projekt neve:

A pedagógiai kultúra korszerűsítése a nagybánhegyesi Teller Ede Általános Iskolában és Óvodában

• Projekt leírása:

A pályázat célja:

Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése.
A pedagógusok pedagógiai kompetenciáinak szélesítése és elmélyítése, a felsőoktatási tanulmányok támogatásával. A támogatott pedagógusok felsőfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti képzésben és mesterképzésben vehetnek részt.
A pályázat keretében támogatást kapott olyanpedagógusokoklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzése a felsőoktatás rendszerében,akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 éve szerezték meg, és pedagógus munkakörben, vagy gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervezői munkakörben állnak a pályázó intézmény alkalmazásában.
A nevelési-oktatási intézmény pedagógus munkakörben (a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 1. számú melléklet, harmadik rész/I/B), illetve gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervezői munkakörben,teljes munkaidőben alkalmazottmunkatársainak a felsőoktatás rendszerébenfelsőfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti képzésben és mesterképzésbenvaló részvételére nyújthattak be pályázatot.

Elszámolható  költségek

A meghatározott képzések valamelyikén való részvétel eseténa képzés idejére, de legfeljebb 4 félévre (20 hónap, szorgalmi időszak+ vizsgaidőszak) a pedagógus a következőkre jogosult:
- 50%-os munkaidő-kedvezményre*, amely magában foglalja a tanulmányok elvégzéséhez szükséges szabad munkanapokat és vizsganapokat is
- a képzéssel kapcsolatos költségeinek megtérítésére:
- képzés költségtérítése, legfeljebb 250. 000 Ft /fő/ félév
- jelentkezési díj, legfeljebb 10. 000. Ft/fő
- tankönyv és jegyzetvásárlás (Kizárólag a képzéshez szorosan kapcsolódó tankönyvek és jegyzetek vásárlása támogatható.)
- tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó útiköltség-, szállásköltség (szállásköltség legfeljebb 6000 Ft/Fő/Éjszaka)

Szerződés száma TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0069
Szerződés hatályba lépésének dátuma
2010-04-01
Szerződésben rögzített támogatás
8 999 870,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség
8 999 870,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete
2010-04-01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése
2012-09-30
Projekt fenntartás tervezett kezdete
2012-10-01
Projekt fenntartás tervezett befejezése
2017-10-01


• Kedvezményezett neve és elérhetősége
:

Székhely intézmény:
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda,
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.
06202209223

Kedvezményezett telephely: 8. sz. telephely, 5668 Nagybánhegyes, Kossuth utca 66.

2012. augusztus 31-ig: Teller Ede Általános Iskola és Óvoda
06202624541

 Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
(www.esza.hu)

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület