2024. június 20. csütörtök - Rafael napja van - holnap Alajos, Leila napja lesz.


A békéscsabai egyházközség katolikus iskoláinak múltjából

Egyházközségünk 258 évvel ezelőtt, 1750-ben lett önálló plébánia. Iskolaalapításra azonban csak néhány évvel később, 1756-ban, Budinszky György plébánossága idején került sor. Az első tanító, aki egyben az egyházközség kántora is volt, Bayek József. Az első iskola az akkori kegyuraság, a Harruckern család anyagi áldozatából vásárolt magánházban kezdte meg működését, amely egyben a kántorlak is volt. Az új iskola, immár a templom közelében, Bitskoss János plébánossága idején, az 1810-es években épül fel, az egyházközség jelentős anyagi áldozatával.

Az 1868-ban elfogadott első népiskolai törvény szabályozta a felekezetek iskolafenntartói jogait és kötelezettségeit is. Az új követelmények, a gyarapodó gyermeklétszám több új iskola építésére kényszerítette az egyházközséget, súlyosan megterhelve a rendelkezésre álló jövedelmi forrásokat. A múlt század utolsó évtizedeiben épült a Szarvasi úti, a Kossuth téri, a kétsopronyi tanyai iskola, ez utóbbi a Laurinyecz család nagylelkű adományának segítségével. Amikor 1948-ban az egyházi iskolákat államosították, már négy belterületi és Kétsopronyban két tanyai iskolát vettek el minden ellenszolgáltatás nélkül az egyházközségtől.

A 1990-es évek elején a békéscsabai családok egy része az új idők új szelét megérezve célul tűzte ki egy keresztény iskola megalapítását. Az 1992/93-as tanév végén a Szarvasi út 31. szám alatti ingatlant – amelyben állami iskola működött – kiürítették, így a korábban is az egyházközség tulajdonában lévő épület visszakerült jogos tulajdonosához.

1994. július 1-jén Gyulay Endre Szeged-Csanádi megyés püspök atya megalapította a Katolikus Általános Iskolát, melynek fenntartója a Szeged-Csanádi Püspökség lett. Az 1994/95-ös tanévet 7 évfolyamon 84 tanulóval indították. Az eltelt évek alatt iskolánk tanulóinak létszáma folyamatosan nőtt. Egyre több család ismerte fel, hogy gyermekének/gyermekeinek a magas színvonalú oktatás mellett a keresztény értékrenden alapuló nevelést szeretné biztosítani. Bővült az épület is, 2004-ben egy új, modern épületszárnnyal gazdagodtunk.

Mára a békéscsabai katolikus iskola ismert és elismert lett a városban, beépülve a megyeszékhely oktatási rendszerébe. Jól felszerelt informatika terem, természettudományos szaktanterem, szertárak, tágas osztálytermek biztosítják a feltételeket a tanuláshoz. A tágas udvar, a szép, új tornaterem, a játszótér – lehetőség a szabadidő értelmes eltöltésére. Reméljük, hogy egy újabb bővítéssel sikerül minden tervünket, álmunkat megvalósítani.

A békéscsabai iskolának beiskolázási körzete nincs, elsősorban a békéscsabai és a környező településeken élő keresztény családok gyermekeit várja, de nyitott mindenki számára, aki elfogadja pedagógiai hitvallását, értékrendjét. Iskolánk a katolikus egyház iránt elkötelezett intézményként működik, és ennek megfelelően a gyermekek és tanulók felvételénél figyelembe veszi a keresztény értékrend és az egyház tanításának elfogadását.