2020. október 29. csütörtök - Nárcisz napja van - holnap Alfonz napja lesz.

NEK banner altalanos negyzetes 300x250px ROL

SAVIO Tehetsegpont

okoiskola logo

hatartalanul logo 300px

SAVIO HIRDETES 300x300px Ado 1sz ROL

SAVIO HIRDETES 300x200px 112 es europai segelyhivo ROLAz 1. szülői levél 2019/2020. PDF formátumban megtekinthető/letölthető ITT.

A 2. szülői levél 2019/2020. PDF formátumban megtekinthető/letölthető ITT.

2019/2020. II. félév

1. osztály

Óra

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

rajz

magyar

magyar

magyar

magyar

2.

rajz

magyar

tesi

magyar

magyar

3.

tesi

matek

magyar

ének

ének

4.

környezet

műv/zene

matek

műv/zene

matek

5.

ebéd

ebéd

matek

tesi

ebéd

6.

hittan

tesi

ebéd

ebéd

hittan

7.

matek

technika

napközi

napközi

tánc

8.

napközi

napközi

napközi

napközi

napközi


2. osztály

Óra

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

magyar

tesi

rajz

tesi

hittan

2.

hittan

matek

matek

matek

matek

3.

magyar

magyar

magyar

magyar

ének

4.

matek

magyar

rajz

magyar

magyar

5.

ebéd

műv/zene

környezet

műv/zene

ebéd

6.

tánc

ebéd

ebéd

ebéd

napközi

7.

napközi

ének

angol/német napközi

technika

napközi

8.

napközi

napközi

tesi

napközi

tesi


3. osztály

Óra

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

tesi

matek

magyar

magyar

rajz

2.

matek

tesi

magyar

magyar

rajz

3.

matek

magyar

matek

matek

ének

4.

hittan

magyar

környezet

tesi

magyar

5.

ebéd

ebéd

ebéd

ebéd

ebéd

6.

magyar

műv/zene

napközi

műv/zene

tesi

7.

napközi

technika

tánc

ének

napközi

8.

napközi

napközi

angol/német napközi

napközi

hittan


4. osztály

Óra

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

magyar

matek

magyar

magyar

magyar

2.

technika

rajz

matek

magyar

magyar

3.

hittan

rajz

magyar

tánc

ének

4.

matek

angol/német

környezet

matek

matek

5.

tesi

környezet

ebéd

ebéd

tesi

6.

ebéd

ebéd

ének

angol/német

ebéd

7.

napközi

művészet/zene

tesi

művészet/zene

hittan

8.

napközi

tesi

napközi

napközi

napközi


 

5. osztály

Óra

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

hittan

magyar

magyar

természetism.

matek

2.

info A/magyar B

angol/német

magyar

matek

hittan

3.

info B/magyar A

matek

ének

tesi

tesi

4.

tesi

tesi

töri

hon-, nép ism.

töri

5.

matek

természetism.

technika

angol/német

magyar

6.

ebéd (Gyurján E.)

rajz

tesi

Ofő

angol/német

7.

napközi
(Gyurján E.)

ebéd/napközi
(Puskás Gy.)

ebéd/napközi
(Orbán B.)

ebéd/napközi
(Puskás Gy.)

ebéd/napközi
(Orbán B.)

8.

napközi
(Gyurján E.)

napközi
(Puskás Gy.)

napközi
(Orbán B.)

napközi
(Puskás Gy.)

napközi
(Orbán B.)


6. osztály

Óra

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

magyar

matek

tesi

ének

tesi

2.

matek

magyar

matek

magyar

magyar

3.

töri

angol

magyar

rajz

info

4.

technika

természetism.

angol

matek

hittan

5.

hittan

tesi

töri

természetism.

angol

6.

tesi

Ofő

napközi
(Palotás E.)

tesi

töri

7.

ebéd/napközi
(Palotás E.)

ebéd/napközi
(Palotás E.)

ebéd/napközi
(Palotás E.)

ebéd/napközi
(Palotás E.)

ebéd/napközi
(Palotás E.)

8.

napközi
(Palotás E.)

napközi
(Palotás E.)

napközi
(Palotás E.)

napközi
(Palotás E.)

napközi
(Palotás E.)


7. osztály

Óra

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

matek

kémia

matek

magyar

magyar

2.

rajz

matek

kémia

földrajz

tesi

3.

technika

tesi

angol/német

matek

hittan

4.

fizika

fizika

tesi

angol/német

angol/német

5.

ének

biológia

magyar

info A/magyar B

töri

6.

ebéd (Palotás E.)

biológia

töri

info B/magyar A

Ofő

7.

tesi

ebéd/napközi
(Palotás E.)

ebéd/napközi
(Palotás E.)

tesi/ebéd
(Orbán B.)

ebéd/napközi
(Palotás E.)

8.

hittan

napközi
(Palotás E.)

napközi
(Palotás E.)

napközi
(Palotás E.)

napközi
(Palotás E.)


8. osztály

Óra

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

0.

       

felkészítő matek

1.

földrajz

angol/német

kémia

matek

Ofő

2.

töri

kémia

töri

tesi

matek

3.

matek

biológia

tesi

info A/magyar B

magyar

4.

magyar

biológia

magyar

info B/magyar A

tesi

5.

angol/német

matek

angol/német

fizika

hittan

6.

ebéd (Palotás E.)

fizika

rajz

földrajz

ének

7.

hittan

tesi/ebéd
(Orbán B.)

ebéd/napközi
(Palotás E.)

ebéd (Palotás E.)
/magyar felkészítő

ebéd/napközi
(Palotás E.)

8.

tesi

napközi
(Palotás E.)

napközi
(Palotás E.)

napközi
(Palotás E.)

napközi
(Palotás E.)

 

 

Kedves SZÜLŐK, GYERMEKEK!

A SZEPTEMBER havi ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE:
2020. október 13. kedd
Az intézményünkben készpénzes befizetésre nincs lehetőség!
Kérjük a határidő betartását!

Az étkezési számlákat 2020. 10. 06. nappal - tájékoztató levél kíséretében - a tanulókon keresztül eljuttattuk a gondviselőkhöz (a hiányzók e-mailben kapták meg).

Esetleges kérdéssel kérjük forduljanak Filip Réka gazdasági ügyintézőhöz a 20/612-1564-es telefonszámon.

Kérjük a fentiek szíves megértését és betartását!

 

Békéscsabán még sajnos nincs óvodánk.
Nagyon szeretnénk.
Imádkozzunk azért, hogy mindez megvalósuljon!

 

Iskolaorvos:
Dr. Fekete Gréta
Telefon: 66/449-063

Iskolafogorvos:
Dr. Simon Zsuzsanna
66/449-155

Iskolavédőnő:
Bolla Istvánné Éva

Iskolarendőr:
Mogyorósi Adrienn
66/523-700/21-17-es mellék

Iskolapszichológus:
D. Nagy Anikó 66/457-517

 

ANYAG FELTÖLTÉS ALATT!

––

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

Az ifjúságvédelmi munkát az igazgató koordinálja. Az ifjúságvédelmi teendők ellátása az igazgató által megbízott ifjúságvédelmi felelős és a nevelőtestület feladata.

Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

Az ifjúságvédelmi felelős munkáját az osztályfőnökökkel, diákönkormányzattal, szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal együttműködve végzi.Feladatai közé tartozik:

A tanulók, szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, melyekhez problémáikkal fordulhatnak.

Veszélyeztető tényező esetén - ha pedagógiai eszközökkel nem oldható meg értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.

A veszélyeztető okok feltárása érdekében szükség esetén családlátogatást végez.

A gyermekjóléti szolgálat kérésére részt vesz esetmegbeszéléseken.

A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezheti.

Kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére.

Tájékoztatást ad a tanulók részére szervezett programokról.

Az ifjúságvédelmi tevékenység három területre terjed ki:

a tanuló fejlődését veszélyeztető okok
m e g e l ő z é s é r e,
f e l t á r á s á r a,
m e g s z ü n t e t é s é r e.


A. Megelőzés:

A pedagógiai program tartalmazza a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységet és a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot:

Egészségügyi felvilágosító témák osztályfőnöki órákon,

Részvétel ilyen témájú városi rendezvényeken,

Rendőri osztályfőnöki órák tartása,

Meg kell ismertetni a tanulókkal környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit, elkerülési módjukat,

Tájékoztatást kell nyújtani a káros függőségekhez vezető szokások megelőzésében, valamint a krízis helyzetekbe jutottaknak.

A prevenció kollektív feladat, amely az ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök, szaktanárok, iskolaorvos, védőnő együttműködésén alapul.

B. Feltárás:

Célja, hogy a problémákat az iskola és a gyermekjóléti szolgálat minél hatékonyabban tudja kezelni.

A problémák súlyossága alapján megkülönböztetünk veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekeket.

Veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely gyerek testi, értelmi, érzelmi erkölcsi fejlődését akadályozza vagy gátolja.

Következmény: a tanuló személyiségének károsodása

Hátrányos helyzetű: az a tanuló, akit a különböző környezeti tényezők akadályoznak az adottságaihoz mért fejlődési lehetőségek elérésében, elsősorban kultúrális, tanulmányi téren.

Következmény: a tanuló esélyegyenlőtlensége

Az iskola feladatai a feltárás során:

- felismerni a tanulók problémáit,
- megtalálni a problémák okait,
- segítséget nyújtani a megoldásban,
- jelezni a felsorolt problémát a gyermekjóléti szolgálatnak.

Ebben a munkában elsődleges az osztályfőnökök szerepe, akik szorosan együttműködnek az ifjúságvédelmi felelőssel.


C. Megszüntetés:

Az iskola feladata, hogy aktívan közreműködjön a tanulók fejlődését gátló okok megszüntetésében. Ennek érdekében együttműködünk a polgármesteri hivatallal, iskolaorvossal, védőnővel, családsegítő szolgálattal, nevelési tanácsadóval, rendőrséggel, bírósággal, ügyészséggel, a gyermekvédelemben részt vevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal.

Veszélyeztetettségre utaló jel esetén értesítjük a gyermekjóléti szolgálatot, valamint pedagógiai módszereinkkel az iskola falain belül arra törekszünk, hogy szűnjön meg, vagy csökkenjen a veszélyeztetettség.


Ehhez az alábbi tevékenységek alkalmasak:

- felzárkóztatás, tehetséggondozás
- tanácsadás tanulóknak, szülőknek
- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése
- családi életre nevelés
- egészségügyi szűrővizsgálat
- szülőkkel való együttműködés, tájékoztatás.


Törvényi meghatározások:

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:     

  
az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján


- a., testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,

- b., a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.


Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: 

     
az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.


Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló:


az a gyermek, tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek estén a gyermek 3 éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; akit tartós nevelésbe vettek

Tájékoztatás a Gyermekvédelmi Törvény legfrissebb változásiról


A 2009. évi LXXIX. Törvény 4. § - 2009. 09.01. hatállyal- módosította és kiegészítette a Gyermekvédelmi törvény 17.§-át
17.§ (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében / az iskolákra vonatkozó részek lettek kiemelve/:
c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó,
g) a pártfogó felügyelői szolgálat,
h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
(4) Ha az (1) bekezdés a)- i) pontjában meghatározott személy vagy az (1) bekezdés a)- i) pontja szerinti szerv alkalmazottja a (2) és (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget , a gyámhivatal â013 jelzésre vagy hivatalból â013 értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a gyámhivatal büntetőeljárást kezdeményez.
(5) A gyámhivatal a (4) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg egyeztető megbeszélést tart és a gyermekjóléti szolgálatnál kezdeményezi a külön jogszabály szerinti esetmegbeszélés megtartását.

 

Projekt neve:

A pedagógiai kultúra korszerűsítése a nagybánhegyesi Teller Ede Általános Iskolában és Óvodában

• Projekt leírása:

A pályázat célja:

Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése.
A pedagógusok pedagógiai kompetenciáinak szélesítése és elmélyítése, a felsőoktatási tanulmányok támogatásával. A támogatott pedagógusok felsőfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti képzésben és mesterképzésben vehetnek részt.
A pályázat keretében támogatást kapott olyanpedagógusokoklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzése a felsőoktatás rendszerében,akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 éve szerezték meg, és pedagógus munkakörben, vagy gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervezői munkakörben állnak a pályázó intézmény alkalmazásában.
A nevelési-oktatási intézmény pedagógus munkakörben (a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 1. számú melléklet, harmadik rész/I/B), illetve gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervezői munkakörben,teljes munkaidőben alkalmazottmunkatársainak a felsőoktatás rendszerébenfelsőfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti képzésben és mesterképzésbenvaló részvételére nyújthattak be pályázatot.

Elszámolható  költségek

A meghatározott képzések valamelyikén való részvétel eseténa képzés idejére, de legfeljebb 4 félévre (20 hónap, szorgalmi időszak+ vizsgaidőszak) a pedagógus a következőkre jogosult:
- 50%-os munkaidő-kedvezményre*, amely magában foglalja a tanulmányok elvégzéséhez szükséges szabad munkanapokat és vizsganapokat is
- a képzéssel kapcsolatos költségeinek megtérítésére:
- képzés költségtérítése, legfeljebb 250. 000 Ft /fő/ félév
- jelentkezési díj, legfeljebb 10. 000. Ft/fő
- tankönyv és jegyzetvásárlás (Kizárólag a képzéshez szorosan kapcsolódó tankönyvek és jegyzetek vásárlása támogatható.)
- tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó útiköltség-, szállásköltség (szállásköltség legfeljebb 6000 Ft/Fő/Éjszaka)

Szerződés száma TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0069
Szerződés hatályba lépésének dátuma
2010-04-01
Szerződésben rögzített támogatás
8 999 870,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség
8 999 870,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete
2010-04-01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése
2012-09-30
Projekt fenntartás tervezett kezdete
2012-10-01
Projekt fenntartás tervezett befejezése
2017-10-01


• Kedvezményezett neve és elérhetősége
:

Székhely intézmény:
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda,
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.
06202209223

Kedvezményezett telephely: 8. sz. telephely, 5668 Nagybánhegyes, Kossuth utca 66.

2012. augusztus 31-ig: Teller Ede Általános Iskola és Óvoda
06202624541

 Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
(www.esza.hu)

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

 

Naprakészség TIOK– kompetenciafejlesztés az egyházi iskolákban
HEFOP/2004/3.1.2

A pályázati program célkitűzése

Az egész életen át tartó tanulás elterjesztése biztosítja a tudásalapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. Ehhez szükséges az iskolarendszernek a „kompetencia-alapú” nevelés, oktatás és képzés irányába való fejlesztése. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és -készségek, továbbá kulcskompetenciák köre, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételei.
A pályázat azoknak a közoktatási intézményeknek (óvodáknak, általános iskoláknak, szakiskoláknak, szakközépiskoláknak, gimnáziumoknak), non-profit pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményeknek, és az intézmények fenntartóinak szól, amelyek vállalkoznak arra, hogy befogadják, adaptálják és elterjesztik a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit. Az egész életen át tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen képességeknek, készségeknek és kompetenciáknak a fejlesztéséhez szükséges oktatási programcsomagokat központi program keretében (a továbbiakban: központi program) a SULINOVA Kht. készíti el, amellyel együttműködve kell a konzorciális formában működő Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központoknak (TIOK) a kifejlesztett programcsomagokat kipróbálni, bevezetni intézményeikben.
 
A pályázat keretében elvégzendő tevékenységek

• a kompetenciaterületekhez tartozó oktatási programcsomagok kipróbálásában való részvétel;

• a program tartalmának, eszközrendszerének és módszertanának írásos értékelése,

• a programok diagnosztikus mérési eszköztárának tesztelése (mérések elvégzése a tanított csoportokban, eredmények feldolgozása és értékelése, a mérőeszközök használhatóságának írásos minősítése),

• a kompetenciaterületekhez tartozó oktatási programcsomagok testre szabása, a helyi pedagógiai programba történő beépítése, helyi curriculum és tananyag kidolgozása,

• tanulói, szülői, pedagógusi visszacsatolás,

• a nyelvi képzés és más kompetenciaterületek közötti kapcsolatrendszer vizsgálata, esetleg módszertani kísérlet,

• a különböző intézmények és intézménytípusok közötti horizontális és vertikális kapcsolatrendszer kiépítése,

• a különböző iskolák közötti átjárhatóság és/vagy az iskolai szintek közötti átmenet biztosítása, különös tekintettel a középiskola nyelvi előkészítő évfolyamára,

• tanuló-követő adminisztrációs rendszer, az intézmények pedagógiai eredményeit tükröző vezetői információs rendszer, valamint digitális tananyagfejlesztő informatikai rendszer tesztelése, bevezetése és működtetése,

• a minőségfejlesztési elemek tesztelése, kipróbálása, megvalósítása,

• továbbképzési elemek tesztelése, kipróbálása, megvalósítása,

• a projekt megvalósulása során a jó gyakorlatok gyűjtése és a projekt zárásával annak írásos formában történő összefoglalása,

A központi program keretében készülnek el a különböző kompetenciaterületekre vonatkozó oktatási programcsomagok. Ezek a moduláris felépítésű tananyagokat, a metodikát, a diagnosztikus mérési eljárást, minőségfejlesztési eljárásokat, a tanár továbbképzési programokat, a hagyományos és digitális taneszközöket is tartalmazni fogják, amelyeket térítésmentesen a pályázó konzorciumok rendelkezésére bocsát a programcsomagokat kidolgozó SULINOVA Kht.

A Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központoknak kötelező és választható programelemeket kell megvalósítaniuk:

·    Minden iskolának kötelező a szövegértési és szövegalkotási, a matematikai-logikai és az életpálya-építési kompetenciaterületek választása.
·    Középfokon kötelező továbbá legalább az egyik idegen nyelvi és az IKT kompetenciaterület választása is.
·    Az óvodák Óvodai programcsomagra pályázhatnak. Ezen a tematikán belül az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motivációs, játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységekhez kapnak felkészítő programokat.
·    További kompetenciaterületek szabadon választhatók. Előnyt élveznek azok a konzorciumok, amelyek kötelezőn felüli kompetenciaterületet is választanak.

A konzorciumunk által elnyert támogatási összeg
·    150 millió forint.
·    A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
·    Önerő: nincs
·    Konzorcium-vezető intézmény: Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
·    A konzorcium vezetőjének feladatai között szerepel, hogy a projekt teljes időtartama alatt ellátja a konzorcium adminisztrációs és pénzügyi tevékenységeit, továbbá szakmai tanácsadási szolgáltatást kell biztosítania a tagok munkájához. A projekt megvalósulása során a jó gyakorlatok gyűjtése szintén feladata..
A kialakított konzorcium


Összefoglaló táblázat a kompetencia fejlesztésbe bevont évfolyamok iskolánkénti és kompetenciánkénti megoszlásáról
Intézmény    iskolafok    óvoda    szövegértés    matematika    életpálya    szociális    IKT    idegenny.    résztvevők       
Karolina Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.    óvoda, ált.isk.    2 cs.    1., 5. oszt.    1., 5. oszt.    1., 5., 7.o.    1., 5., 7. o.              11 pedagógus, 180 diák      
Savio Szt. Domonkos Ált. Isk. Iskola    ált. iskola         1., 2.oszt.    1., 5.oszt.    1., 2., 5. o.    5., 7. oszt.              6 pedagógus, 80 diák      
Svetits Iskola    ált. iskola         1. oszt.    2. oszt.    5. oszt.    5. oszt.              8 pedagógus, 100 diák      
Szt. István Ált. Isk. és Gimn.    ált. iskola         5. oszt.    7. oszt.    5. oszt.    5., 7., oszt.         5. oszt.    9 pedagógus,  70 diák      
Kecskeméti Piarista Ált. Isk.    ált. iskola         5., 7. oszt.    2., 5., 7. o.    2., 5., 7. o.    1., oszt.              9 pedagógus,  100 diák      
Gödi Piarista Szakiskola    szakképző         9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    11 pedagógus,  120 diák      
Váci Piarista Gimnázium    gimn.         9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9 pedagógus,  30 diák      
Dugonics András Piarista Szakközépisk.    szakközép-iskola.         7., 9. oszt.     9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    7., 9. oszt.    10 pedagógus,  90 diák      
KPSZTI    ped. int.                                       9 pedagógus     

A Naprakészség TIOK projektről
A projekt célja, a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ (TIOK) létrehozása az egyházi iskolák körében. A projekt célja a központilag kifejlesztett oktatási programcsomagok bevezetése, helyi pedagógiai sajátosságainkhoz és környezetünk igényeihez igazítása, tesztelése, valamint a szerzett tapasztalatok értékelése az oktatási programcsomagok korrigálása és akkreditációja érdekében. Konzorciumunk megfelelő szakmai humánerőforrást biztosít a pályázati kiírásnak megfelelő célok megvalósítására.
E projekt után vállaljuk az új szemléletmód terjesztését más intézmények felé mentori, szakértői tevékenységen keresztül újabb pályázat keretében.
A projekt maximálisan eleget kíván tenni a középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiában, illetve a pályázati kiírásban prioritást élvező horizontális szempontoknak (esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés).
A projekt során kialakított „virtuális iskola” pedagógusok, szülők, diákok, intézményvezetők szemléletmódjának megújulását célozza az új típusú tanulási-tanítási folyamat bevezetésével.


Általános cél:

A kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés széleskörű elterjesztésének és fejlesztésének elősegítése az egész életen át tartó tanulásra, ami növeli a tanulók esélyeit az iskolatípusok közti átmenet során, valamint munka-erőpiaci érvényesülésben.
·    A kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés módszereinek elterjesztésével a tanuló ifjúság egész életen át tartó tanulásra való felkészítése.
·    Versenyképes tudás biztosítása a társadalom különböző rétegeiből, csoportjaiból érkező gyermekek számára, esélyegyenlőség biztosítása.
·    A kompetencia-alapú képzésben résztvevőknek emelkedjen az iskolázottsági színvonala, ezáltal a munkaerőpiaci esélye.

Konkrét célok:

·    A 3.1.1 intézkedésben megjelölt 6÷1 kompetencia területet átfogó programcsomagok adaptálása: tesztelés, mérés, értékelés, igazítás a pedagógiai programhoz, elterjesztés, adatszolgáltatás.
·    A programcsomagok bevezetésének megvalósításához szükséges tanári ismeretek, készségek elsajátítása és alkalmazása.
·    10 egyházi közoktatási intézményben a partneri együttműködési struktúra működtetése a program megvalósítására és tapasztalatainak terjesztésére.
·    Az intézmények infrastruktúrájának fejlesztése az oktatás színvonalának és a kommunikáció hatékonyságának érdekében.
·    A pedagógia szemlélet, módszertani sokszínűség fejlesztése minden konzorciumi intézményben az eredményes adaptálás és az eredményes fejlesztő tevékenység érdekében.

A projekt célcsoportjai

Közvetlen célcsoportok:

A programleírásban megfogalmazott tanár-továbbképzési jelleg okán az első célcsoport a programadaptációban résztvevő pedagógusok köre (mindhárom intézménytípusban). A résztvevők tervezett létszáma 10 intézményben kb. 100 fő.
·    A projekt során a pedagógusok attitűdjének átalakulása, módszertani repertoárjának kiszélesedése, a szakmai innovációban való aktív részvétel lesz az alapja a humán-erőforrás fejlesztésének.
A projekt másik közvetlen célcsoportja 9 egyházi oktatási intézményben tanuló diákok köre, akik a kompetencia alapú programcsomagok bevezetésében, adaptálásában és értékelésében aktív közreműködők, és pedagógiai értelemben kedvezményezettek lesznek.
A kompetenciafejlesztésen alapuló tanítási-tanulási folyamatokban való részvételük a későbbiekben növeli munkaerőpiaci esélyeiket, mivel megszerzik az egész életen át tartó tanulás képességét.

A konzorciumunkban
·    1 óvodában összesen 2 tanulócsoport (kb. 50 fő), a
·    4 általános iskolában összesen 18 tanulócsoport (kb. 430fő), a
·    3 középiskolában pedig összesen 9 tanulócsoport (kb. 240 fő)
részvételét tervezzük a projektmegvalósításban való részvételre (összesen kb. 720 tanuló).
Közvetett célcsoportok:
·    A programban résztvevő tanulók szüleit is célcsoportnak tekintjük a projekt sikeres megvalósításában, feléjük folyamatos tájékoztatással, visszajelzések kérésével fordulunk majd.
·    Az intézményvezetők, valamint közvetett módon a fenntartók nagyfokú együttműködési készsége alapvető az általunk kialakítandó „virtuális iskola” hatékony működéséhez.
·    a program kiterjesztése és disszeminációja során bekapcsolódó intézmények (tanulóik, tanáraik, intézményvezetők, szülők).
·    Egyéb partnereink: pl. roma kisebbségi önkormányzat.

Hosszú távú eredmények

A projektet hosszú távú fejlesztés kezdeteként értelmezzük. Elindítunk egy olyan humánerőforrás fejlesztést, amely érzékenyen fog reagálni a térség munkaerőpiaci gyengeségeire. A konzorciumi mellékletekben található helyzetelemzés SWOT elemzésében megfogalmazott gyengeségek megoldása, felszámolása, illetve a lehetőségek kiaknázása jelentkezik hosszú távú hatásként. A rövid és hosszú távú eredmények több szinten jelentkeznek.

 

Az aktuális étlap a Gyermekélelmezési Intézmény - Békéscsaba honlapján található meg.

www.gyermelm.hu

A honlap allján az étlap menüpontra kell kattintani, majd jobb oldalon kiválasztható a legördülő menüből az aktuális időszak illetve az iskolánk.

Jó étvágyat!