2020. október 29. csütörtök - Nárcisz napja van - holnap Alfonz napja lesz.

NEK banner altalanos negyzetes 300x250px ROL

SAVIO Tehetsegpont

okoiskola logo

hatartalanul logo 300px

SAVIO HIRDETES 300x300px Ado 1sz ROL

SAVIO HIRDETES 300x200px 112 es europai segelyhivo ROLA fenntartó neve: Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság (SZEGEKIF),
a Szeged-Csanádi Egyházmegye, dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök megbízásából.
Vezetője Barabás Hunorné, főigazgató.

A fenntartó székhelye: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

 

IV. Károly Alapítvány támogatja az iskola tanulóit, ami azt jelenti hogy a tehetségesebb diákok tanulmányi versenyeken való részvételi díját és egyéb költségeit átvállalja. Hozzájárul az iskola eszközfejlesztéséhez is. (pl.: számítógép, fénymásoló, stb.)

Adójuk 1%-át felajánlhatják az alapítványnak, amit ezúton is hálásan köszönünk.
Örömmel fogadjuk nem csak az iskolánkba járó gyermekek szüleinek, hanem családtagjaik, ismerőseik felajánlásait is.
A IV. Károly Alapítvány adószáma: 18376335-1-04
és bankszámlaszáma: 11733003-20104340-00000000


Adójuk másik 1 %-val valamelyik egyházat támogathatják.
A Katolikus Egyház száma: 0011

 

A békéscsabai egyházközség katolikus iskoláinak múltjából

Egyházközségünk 258 évvel ezelőtt, 1750-ben lett önálló plébánia. Iskolaalapításra azonban csak néhány évvel később, 1756-ban, Budinszky György plébánossága idején került sor. Az első tanító, aki egyben az egyházközség kántora is volt, Bayek József. Az első iskola az akkori kegyuraság, a Harruckern család anyagi áldozatából vásárolt magánházban kezdte meg működését, amely egyben a kántorlak is volt. Az új iskola, immár a templom közelében, Bitskoss János plébánossága idején, az 1810-es években épül fel, az egyházközség jelentős anyagi áldozatával.

Az 1868-ban elfogadott első népiskolai törvény szabályozta a felekezetek iskolafenntartói jogait és kötelezettségeit is. Az új követelmények, a gyarapodó gyermeklétszám több új iskola építésére kényszerítette az egyházközséget, súlyosan megterhelve a rendelkezésre álló jövedelmi forrásokat. A múlt század utolsó évtizedeiben épült a Szarvasi úti, a Kossuth téri, a kétsopronyi tanyai iskola, ez utóbbi a Laurinyecz család nagylelkű adományának segítségével. Amikor 1948-ban az egyházi iskolákat államosították, már négy belterületi és Kétsopronyban két tanyai iskolát vettek el minden ellenszolgáltatás nélkül az egyházközségtől.

A 1990-es évek elején a békéscsabai családok egy része az új idők új szelét megérezve célul tűzte ki egy keresztény iskola megalapítását. Az 1992/93-as tanév végén a Szarvasi út 31. szám alatti ingatlant – amelyben állami iskola működött – kiürítették, így a korábban is az egyházközség tulajdonában lévő épület visszakerült jogos tulajdonosához.

1994. július 1-jén Gyulay Endre Szeged-Csanádi megyés püspök atya megalapította a Katolikus Általános Iskolát, melynek fenntartója a Szeged-Csanádi Püspökség lett. Az 1994/95-ös tanévet 7 évfolyamon 84 tanulóval indították. Az eltelt évek alatt iskolánk tanulóinak létszáma folyamatosan nőtt. Egyre több család ismerte fel, hogy gyermekének/gyermekeinek a magas színvonalú oktatás mellett a keresztény értékrenden alapuló nevelést szeretné biztosítani. Bővült az épület is, 2004-ben egy új, modern épületszárnnyal gazdagodtunk.

Mára a békéscsabai katolikus iskola ismert és elismert lett a városban, beépülve a megyeszékhely oktatási rendszerébe. Jól felszerelt informatika terem, természettudományos szaktanterem, szertárak, tágas osztálytermek biztosítják a feltételeket a tanuláshoz. A tágas udvar, a szép, új tornaterem, a játszótér – lehetőség a szabadidő értelmes eltöltésére. Reméljük, hogy egy újabb bővítéssel sikerül minden tervünket, álmunkat megvalósítani.

A békéscsabai iskolának beiskolázási körzete nincs, elsősorban a békéscsabai és a környező településeken élő keresztény családok gyermekeit várja, de nyitott mindenki számára, aki elfogadja pedagógiai hitvallását, értékrendjét. Iskolánk a katolikus egyház iránt elkötelezett intézményként működik, és ennek megfelelően a gyermekek és tanulók felvételénél figyelembe veszi a keresztény értékrend és az egyház tanításának elfogadását.

 

Klari koszonto kepDicsértessék a Jézus Krisztus!

Tisztelettel, szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves Látogatót intézményünk megújult honlapján.

Mielőtt elindulna ezen a virtuális úton, hogy megismerje iskoláinkat és óvodáinkat, engedje meg, hogy pedagógiai hitvallásunkkal kinyissam azt a kaput, mely köznevelési intézményünkbe vezeti Önt.

Pedagógiai munkánk alapvető feladata a fiatalok személyiségének kiművelése, hogy képesek legyenek átélni emberi méltóságukat, szabadságukat és az abból származó felelősséget. Szeretettel, türelemmel, odafigyeléssel, ésszerű szabályok és elvárások érvényesítésével, családias légkörben, a keresztény szellemiségre épülve oktatjuk és neveljük tanítványainkat. Mindezt színvonalas szakmai munkával a becsületesség, következetesség és a Krisztusi szeretet jegyében egymásra és a gyermekekre figyeléssel valósítjuk meg.

A békéscsabai katolikus iskola hosszú múltja alatt többször változtak az épület falai, de nem változott a bennük munkálkodó nevelők fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nemzedéknek.

Köszönöm, hogy érdeklődik irántunk, keressen fel minket a valóságban is, ismerje meg közelebbről nevelő és oktató munkánkat.

Őszinte tisztelettel:

Caimacan Klára
intézményvezető